Genusfotografen

Genusfotografen är en svensk fotograf vid namn Tomas Gunnarsson. Han jobbar med att försöka spegla genus på bild. Nu låter detta kanske väldigt komplicerat men det är det egentligen inte. Genus är ett begrepp som används för att beskriva skillnader eller likheter mellan könen.

Genusfotografen som försöker bryta normerna

genusfotografenDet som Gunnarsson eller, genusfotografen står för är att försöka bryta ner vad som är manligt och kvinnligt i samhället. Syftet är att framhäva de skillnader som finns mellan könen och att försöka fånga detta på bild. I samhället är det ofta det manliga som står för makt och hög status. Det som genusfotografen gör är att ta något som är typsikt manligt och sätta detta i en mer feminin miljö. Han försöker också belysa att ljushudfärg, heterosexualitet och ett liv utan funktionshinder inte har högra status än andra kategorier. Man kan säga att det genusfotografen gör är att göra alla mer likvärdiga och att det egentligen inte finns någon skillnad mellan manligt kvinnligt. Inte heller mellan olika hudfärger, sexuell läggning, funktionshinder och liknande. Han menar att det är människan som har satt värde på detta och det således även går att bryta och förändra.

Nyligen har genusfotografen givit ut en bok med bilder som han har tagit som har förändrat världen. Där i kan man se bilder på mörkhyade personer, män som har blommor i skägget och mycket mer. Alla modeller har ställt upp frivilligt och de har olika hudfärger, religioner, sexuell läggning och mycket mer. Det handlar inte om att belysa en viss grupp eller en viss person utan att ge makt och frihet till personer och låta dem vara sig själva.

Målet som genusfotografen har är att göra samhället och världen bättre för alla som lever här. Man ska inte behöva vara rädd eller skämmas. Att kämpa på lika villkor oavsett vad som ligger bakom och vad man har med sig är en stor del av syftet. Genusfotografen vill också göra alla uppmärksamma att man tillsammans kan förändra världen genom att sprida bilder som man anser gå emot samhället och de normer som finns.